Ayyappan

Sri Ramakrishna Iyer Ayyappa Baktha Sabai

Ayyappa Slokas & Mantras

Om Swamiye Saranam Ayyappa

Ayyapaa Gayatri Mantra

Om Bootha Nathaya Vidhmahe
Bava Nandhanaya Dheemahe
Tanno Sastha Prachodayaath !


Click Here to view Sri Sastha Namaskara Slogam (Tamil Translate)

Prayers on Sri Dharma Sastha - Sri Ayyappa

Loka Veeram Mahaa Poojyam Sarva Rakshakaam Vibhum
Paarvathee Hr.uthayaanandham Saasthaaram Pranamaam Yaham

VipraPoojyam Visva vanthyam Vishnu Sambho Priyam Sutham
Kshipra prasaadha Niradham Saasthaaram Pranamaam Yaham

Maththamaadhanga gamanam kaarunyaamr.utha Pooritham
Sarva Vignaharam Dhe'vam Saasthaaram Pranamaam Yaham

Asmath kulesvaram dhevam Asmath Chathru Vinasanam
Asmath Ishta pradhaadharam Saasthaaram Pranamaam

Paandyesa Vamsa thilakam ke'rale' Ke'li Vigraham
Aartha Dhraana Param Dhe'vam Saasthaaram Pranamaam Yaham

Thr.yambaga Puraadheesam Ghanaadheepa Samanvidham
Gajaarooda maham Vandhe' Saasthaaram Pranamaam Yaham

Siva Veerya Samuthbootham Srinivaasa Thanoothbhavam
Sikivaahaanujam Vandhe' Saasthaaram Pranamaam Yaham

Yasya Dhanvandhareer Maathaa Pithaa Dhe'vo Mahe'svarah:
Tham Saasthara maham Vandhe' Mahaa Rogha Nivaaranam

Boothanaadha Sadhaanandha Sarvabootha dhayaabara
0Raksha Raksha Mahaabaaho Saasthre' Thupyam Namonamah:

Aasyaama Komala Visaaladhanum Vichithram -
Varsovasaana Marunothpala Vaamahastham
Uththungarathna Makudam Kudilaagra ke'sam -
Saasthaaram Ishtavaradham Saranam Prabathye'


Ayyappa Ashtottaranamavali

Om Mahasasre namaha
Om Mahadevaya namaha
Om Mahadeva sutaya namaha
Om Avyaya namaha
Om Lokakarte namaha
Om Lokabharte namaha
Om Paraatparaya namaha
Om Triloka rakshakaya namaha
Om Dhanwine namaha
Om Tapaswine namaha
Om Bhootasaivikaya namaha
Om Mantravedine namaha
Om Marutaya namaha
Om Jagadeeswaraya namaha
Om Lokadakshya namaha
Om Agraganye namaha
Om Srimatai namaha
Om Aprameya parakramaya namaha
Om Simharoodaya namaha
Om Gajaroodaya namaha
Om Hayaaroodaya namaha
Om Maheswaraya namaha
Om Nanasastradharaya namaha
Om Anrgharaya namaha
Om Nanavidyavisaradaya namaha
Om Nanaroopa dharaya namaha
Om Veera namaha
Om Nanaprani nishevakaya namaha
Om Bhhotesaya namaha
Om Bhootidaya namaha
Om Brutya namaha
Om Bhujangabharanojwalaya namaha
Om Ikshudhanwine namaha
Om Pushabhanaya namaha
Om Maharoopaya namaha
Om Mahaprabhuvaye namaha
Om Maayadevi sutaya namaha
Om Manyaya namaha
Om Mahaneetaya namaha
Om Mahagunaya namaha
Om Mahasaivaya namaha
Om Maharudraya namaha
Om Vishnavaya namaha
Om Vishnupoojakaya namaha
Om Vigneswasi namaha
Om Veerabhadresaya namaha
Om Veerabhadrasaya namaha
Om Bhairavaya namaha
Om Shanmukhadruvaya namaha
Om Meerusrunga samaseenaya namaha
Om Munisangha nishevitaya namaha
Om Devaya namaha
Om Bhadraya namaha
Om Jagannadhaya namaha
Om Gananadaya namaha
Om Ganeswaraya namaha
Om Mahayogine namaha
Om Mahamayane namaha
Om Mahastiraya namaha
Om Devasastre namaha
Om Bhootasastre namaha
Om Bheemashaya parakramaya namaha
Om Nagaharaya namaha
Om Nagakesaya namaha
Om Vyomakesaya namaha
Om Sanatayana namaha
Om Sugunaya namaha
Om Nirgunaya namaha
Om Nityaya namaha
Om Nityatruptaya namaha
Om Nirastrayaya namaha
Om Lokasrayaya namaha
Om Ganadheesaya namaha
Om Chatustrusti kalamayaya namaha
Om Rugyajussamadharvana namaha
Om Roopanai namaha
Om Mallikasura Banjakaya namaha
Om Trimoortaye namaha
Om Daityamadhanaya namaha
Om Prakrukataye namaha
Om Purushottamaya namaha
Om Kalagyanine namaha
Om Kamadaya namaha
Om Kamaleshanaya namaha
Om Kamaleshanaya namaha
Om Kalpavruskya namaha
Om Mahavrushkaya namaha
Om Vidyavrukshaya namaha
Om Vibhootidaya namaha
Om Samsaratapa vitchhetrye namaha
Om Pasuloka bayamkaraya namaha
Om Rohahantre namaha
Om Pranadatre namaha
Om Paragava vibhujanaya namaha
Om Sarvasastradhatatwagyanaya namaha
Om Neetimate namaha
Om Papabhanjanaha namaha
Om Pushalaoornasamyuktaya namaha
Om Parmatmane namaha
Om Satangaye namaha
Om Anantadityasamkasaya namaha
Om Subramanyanyujaya namaha
Om Bhaline namaha
Om Bhaktanu kampine namaha
Om Devasaya namaha
Om Bhaghavate namaha
Om Bhaktavastalaya namaha


Arulmigu Ananda Ayyappan Temple(Sri Ramakrishna Iyer Ayyappa Baktha Sabai),
Pattabiraman Kovil Street, Aruppukottai - 626101
Virudhunagar District, Tamil Nadu, India
+91 9443418999, 9865128511, 9962511010